Et godt indeklima forbedrer produktiviteten

I disse moderne tider er der desværre mange virksomheder, som fortsat glemmer vigtigheden i et godt indeklima. Det hænger sammen med at der ikke kan måles direkte på indtjeningen ved forbedringen af indeklimaet. Eksempelvis er det svært at sætte præcis antal sygedage på, grundet dårligt indeklima. Men al forskning, og fornuft, peger på at et dårligt indeklima øger sygefraværet og nedsætter koncentrationen.

Indeklimaer er vitalt for en god arbejdsplads

Når man spørger de ansatte i en virksomhed hvad de vigtigste parameter er, for at de er tilfredse, er det de færreste der svarer et godt indeklima. Dette skyldtes ikke at det ikke er vigtigt, tværtimod, det betyder at alle tager det for givet. Der skal heller ikke meget til for at indeklimaet ikke er acceptabelt. Der skal gerne være cirka lige varmt både om sommeren og om vinteren, udsugningen og udskiftningen af luften skal foregå i et sådan tempo at luften føltes frisk og aldrig tung, og der må ikke være træk. Så der er en del forhold der skal være i orden for at der er tale om godt indeklima, men det er en investering i medarbejder tilfredshed og nedsættelse af sygedagene.

Dårligt indeklima koster virksomhederne dyrt

Ligesom et godt indeklima kan skabe glade produktive ansatte, kan et dårligt indeklima skabe uproduktive utilfredse ansatte. Eksempelvis hvis der er for koldt i et produktionslokale vil personalet unægtelig fryse. Det medfører flere sygedage og en generel utilfredshed med ledelsen. Er der for varmt, risikerer man at folk bliver syge når de træder ud af lokalet, og de vil stadig være utilfredse. Arbejdes der i et kontormiljø hvor viden og innovation er vigtigt er det fatalt for de ansatte hvis ikke luften bliver udskiftet ofte nok. Gør den ikke det, vil der blive indelukket og koncentrationsevnen vil blive begrænset og produktiviteten vil falde dramatisk. Derfor er det altid en god ide uanset virksomhedsform at have et godt indeklima. Det lyder som en dyr investering men tjener sig altid hjem igen.